AIS PLAY ส่งตรงคอนเสิร์ตสุดมัน GENIE FEST 2020 : Rock Mountain จากเขาค้อ ดูสดฟรีทุกเครือข่าย

AIS PLAY ส่งตรงการแสดงดนตรีมากเลี่ยน GENIE FEST 2020 : Rock Mountain ขนมจากเขาค้อ ดูยังมีชีวิตอยู่ให้เปล่าทั้งหมดโครงข่าย AIS PLAY เหนี่ยวไกสดคอนเสิร์ตสุดมัน ‘Chang Music Connection presents งานเทศกาลดุริยางค์ร็อกณฤดูหนาว GENIE FEST 2020 ตอน Rock Mountain’ ให้ทั้งหมดเครือข่ายคว้าดูฟรี! ต้นฉบับเกาะติดขอบยกพื้น ขนมจากหน้าจอลลี่แลนด์ เขาค้อ เปลี่ยน AIS PLAY ทั้งปวงช่องทาง ที่รวิวารสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ 5 โมงเวลาเย็นเป็นต้นไป ตระเตรียมแตะต้องกับคราบมันกลางยอดเขา ที่ดิน AIS PLAY กว้านความยินดีลงมาแจกถึงคราว กับงานถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต ‘Chang Music Connection presents งานเทศกาลดนตรีร็อกที่ฤดูหนาว GENIE FEST 2020 ตอน Rock Mountain’ ในที่ จอลลี่แลนด์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งชาวร็อกบรรดาจะได้บริโภคประสบการณ์ทางดนตรีอย่างเต็มที่ กับดักผู้แสดงเหมือนกับขนมจากกลุ่มจีนี่ เร็คคอร์ดส จับโดย 25HOURS, BIG ASS, BODYSLAM, COCKTAIL, KLEAR, LABANOON, NUM KALA, PALMY, PARADOX และ POTATO ระเบิดความมันด้วยกัน 9 กุมภาพันธ์ตรงนี้ ตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป ซึ่งสมรรถแลดูสด แลดูฟรี ได้มาทั้งหมดโครงข่าย ผ่าน AIS PLAY ทั้งหมดช่องทาง เป็นต้นว่า แอปพลิเคชัน AIS PLAY, กลัก AIS PLAYBOX กับเว็บไซต์ https://mมันสมองais.co.th/genierockpr