ช็อกสอยคิวไทย”ต่ายพิจิตร”ประกาศวางมือโค้ชทีมชาติไทย

ช็อกสอยคิวบิกแหลมทอง”ต่ายพิจิตร”ข้อมูลรามือครูฝึกกลุ่มชาติประเทศไทย ”ครูฝึกต่าย จังหวัดพิจิตร” ชูขึ้นชนชาติ ไตยกลางคืนนเก๊ หลายสนุกเกอร์สมัยโบราณแชมป์สมัครเล่นแหล่งหล้า พรรษา 36 และครูฝึกสอยคิวกรุ๊ปชาติ ข้อมูลวางมือจากงานครอบครองครูฝึกทีมชนชาติประเทศไทย ภายหลังลงมือมาประการยาวนาน 20 ปี สิงสู่หลังฉากความสำเร็จสรรพสิ่งมากแม่นยำร่องแห่งหนปลุกปั้นลงมาอุดม สร้างแชมป์สมัครเล่นโลก, เยาวชนแหล่งหล้า, เยาวชนเอเชีย และแชมป์เอเชีย ลงมาอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนเขียนจดหมายเปิดหัวใจเปลี่ยนเฟซบุ๊กส่วนตัว ณประการใดสิ้นไฟขอเปลี่ยนแปลงชีวิต เพราะว่างานกินเลี้ยงล้วนแล้วไปด้วยประกอบด้วยกลางวันราข้อ โด่งดังในที่แวดวงสอยคิวบิกแหลมทองอีกครั้งเมื่อ ”โค้ชต่าย จังหวัดพิจิตร” ยกชาติ ไตยกลางคืนนปลอม ครูฝึกสนุกเกอร์กลุ่มชาติประเทศไทย ข่าวรามือขนมจากงานทำหน้าที่ครูฝึกสนุกเกอร์ทีมชนชาติแหลมทอง ภายหลังปฏิบัติการเป็นโค้ชสนุ้กกรุ๊ปชนชาติมาอย่างนาน 20 ปี อยู่ข้างหลังอธิคมของกองทหารมากหลายสอยคิวบิกแบบใหม่สิ่งของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ปั้น ”เอฟ จังหวัดนครนายก” เทวดาเจาะสารเสพติด อุ่นหนู แชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นพื้นแผ่นดิน 2551, ”กร นครปฐม” ไถง สุชาติชั้นวรรณะวัฒน์ แชมป์เอเชีย ปี 2554, ”ไม่ยาก ปากน้ำ” นพกองพล ประกายไฟคำพูด แชมป์ผู้เยาว์พื้นแผ่นดิน ปี 52 และเยาวชนเอเชีย ชันษา 56, ”แมน จังหวัดนครปฐม” ธนวัฒน์ ถิรวงศ์ไพบพานูลย์ แชมป์เด็กแหล่งหล้า ชันษา 54 กับปลุกปั้นดาวศุกร์กรุ๊ปชนชาติแหลมทองอีกเหลือแหล่คน เพราะว่าครูฝึกต่ายได้มาข่าวรามือขนมจากการดำรงฐานะครูฝึกสนุกเกอร์ทีมชาติประเทศไทย ซึ่งพ้นจากกิจธุระตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เพราะยุ่งเกี่ยวกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ภายใต้การพาสิ่งของ ”บิ๊กฮง” ไพเราะ จารุความดึงดูด ผู้นำยุ่งเกี่ยวคนนวชาต มานะบากบั่นประหยัดถ้อยคำการอำลาจากครูฝึกทีมชาติไทยมาทั่ว 1 จันทร์ที่ผ่านมาทว่าเปล่าบังเกิดผล ปัจจุบัน ต่าย จังหวัดพิจิตร ได้มาเขียนจดหมายแล้วโพสต์คดีเปลี่ยนเฟแนบุ๊กสรรพสิ่งตัวเองว่า ”20 ชันษา แห่งหนเปลี่ยนจรด่วนเท่าเทียมพูดปด กับดักงานประจำการ ”ครูฝึกสนุ้กเกอร์กรุ๊ปชนชาติ” ก่อนอื่น จำเป็นต้องตะขอขอบพระคุณท่านนายกฯ เลขาธิการ, กรรมาธิการว่าการยุ่งเกี่ยวทุกท่านตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมาจวบจนถึงช่วงปัจจุบัน (28 ก.ย. 61) สถานที่ให้ความเชื่อใจแบ่งออกฉันประจำการโค้ชมาประการยาวนาน (คงจะช้าเกินเลยพร้อมด้วยมั้ง) กระผมอาจเหมือนแหล่ๆ ท่านสถานที่โหยจะเห็นด้วยกันเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงแห่งหลายอย่าง ตลอดกับดักตนเองและสิ่งแวดล้อม ทว่าจะแปรสภาพแวดล้อมตรงนั้นลำบาก ข้อแม้มาก ฉันเกินปลงใจ ”ปรับเปลี่ยนตนเอง” เหนือชั้นกว่าพร้อมด้วยปูน 40 ด้านว่าๆ (กระทั่งอีก 10 ด้านแหวปี) และเกล้าผมก็หลงเชื่อดุ.มันสมองมันสมองการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมีพลังกับฤทธิ์แห่งหนธำรงเล็กทิวภาพจังๆ (ถ้าตรึกตรองดีงาม) หากเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะพบพานกับดักชิ้นสถานที่งดงามๆ สะอาดขึ้นไปๆๆ ”งานเลี้ยงเที้ยรประกอบด้วยกลางวันราข้อ กระผมขอร้องทุกคนแหล่งที่อยู่ในที่แวดวงสนุกเกอร์ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงช่วงปัจจุบัน ขอให้ดวงดีมีความสุขทุกคนขอรับ ทบทวนดูจากนั้นน่าใจหาย 20 ปีผ่านเจียร ด่วนเท่าเทียมความเร็วเน็ต 5G พ้น 555 ”ต่ายพิจิตร”