”ด.ญ.ธัญญาณุช”เศรษฐีใหม่รับ10 ล.ทายแชมป์ฟุตบอลโลก นสพ.ไทยรัฐ

‘ด.ญ.มั่งคั่งญาณุช”เศรษฐีใหม่สารภาพ10 ลิตรหยั่งรู้แชมป์บอลแหล่งหล้า นสพ.ไทยรัฐ อธิปจิลส์ กาน้ำราชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำการแหลมทอง เป็นสำคัญแบบแผนจับตัวบำเหน็จแผนหยั่งรู้ข้อมูลออกแชมป์ บอลพื้นโลก 2018 เปลี่ยนทางไปรษณียบัตร กับดัก หนังสือพิมพ์ประเทศไทยแว่นแคว้น แห่งกุดัง 7 สำนักงาน นสพ.ประเทศไทยแว่นแคว้น เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา อีกด้วย คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรกองพล ประธานกรรมการ ไทยชาติ คณะ, มากมายโจรกรรมษแห่ง์ วัชรกองพล ประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทยรัฐ กรุ๊ป รวมพิธี อีกทั้ง 12 สปอนเซอร์อสูรเทอะทะแห่งรวมปันออกโชคลาง กับคนเด่น ผู้แสดงดารา กิจกรรมหยั่งรู้ผลฟุตบอลพื้นโลก มีผู้ส่งโปสการ์ดหยั่งรู้ผลบอลพื้นโลกกับดัก นสพ.ประเทศไทยรัฐ ปริมาณ 232,938,225 ระบิ และคาดคะเนไม่ผิดดุคณะชาติฝรั่งเศสคว้าเป็นแชมป์บอลพื้นโลก จำนวน 128,308,755 ระบิล ด้านแห่งหนหยั่งรู้ไม่ถูก จำนวน 104,629,470 ระบิ ซีกรางวัลประกอบด้วย รางวัลเงินสด จำนวน 111 บำเหน็จ ค่า 30,000,000 บาทา บำเหน็จเลิศ 6 รางวัลใหญ่ ปริมาณ 149 รางวัล ค่า 7,256,880 เท้า รวมบำเหน็จทั้งผอง 260 รางวัล รวมมูลค่าทั้งผอง 37,256,880 บาทา ขั้นตอนจับรางวัลเทอะทะ คือ รางวัลที่ 1 ตัวเงิน 10,000,000 ตีน จักแยกไปรษณียบัตรออกครอบครอง 10 สุม หลังจากนั้นจับตัวเด็กปิงปองเลือกสุมไรกองหนึ่งจับกุมบำเหน็จตามลำดับแต่ต้น เพราะ นายจิลส์ กาเลิกชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำการไทย ดำรงฐานะผู้จับตัวโปสการ์ด บำเหน็จแห่ง 1 มีอยู่ตวาดตกเป็นของ เด็กหญิงมั่งมีญาณุช ลาดตัวเงินตัวทอง (จ.ขอนแก่น) บำเหน็จที่ 2 เงินสด 1,000,000 ตีน ผลรวม 10 บำเหน็จ ใช้คืนกรรมวิธียอมรับโปสการ์ดจากทั้ง สิบ กอง กองละ 1 รางวัล ได้แก่ ประวิทย์ แจ่มแจ้งวานิชย์เอาท์พุต (จังหวัดจังหวัดนนทบุรี), ในัฐนิรัศมี หญิงสาว (บางกอก), มากมายกำลัง พระพรหมสำนักเลขาธิการวุฒิสภาัยังมีชีวิตอยู่ิ์ (จ.จังหวัดปราจีนบุรี), อัญนชา มิคทะวาย (จังหวัดตรัง), วันสงกรานต์ ทอศรี (จ.จังหวัดราชบุรี), ภิญโญ กล้าหาญเกียรติศักดิ์กุล (จ.จังหวัดกาญจนบุรี), สมานแผล ปกป้องวงศ์สกุล (จ.สงขลา), อุกฤษฎ์ กาญจนาพันธ์ (จ.ราชบุรี), ประกบสมบัติพัสถาน รุ่งเรืองสมต้นตระกูล (จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ), ทิวากาลเฉลิม ศุภกังวานพงศ์ (จ.จังหวัดตราด) รางวัลที่ 3 ตัวเงิน 100,000 ตีน ปริมาณ 100 รางวัล นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยบำเหน็จดีเยี่ยมอื่นๆ เช่น รถยนต์ฮอนด้า บีอาร์-วี หนุ่ม วี กองพลัส สนนราคา 755,000 ตีน จำนวน 1 บำเหน็จ ด้วยกัน รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ รุ่น วี พลัส สนนราคา 694,000 ตีน จำนวน 1 รางวัล, บำเหน็จพิเศษ ตัวเงิน 150,000 ตีน ปริมาณ 10 บำเหน็จ, บำเหน็จวิเศษ รถมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า ผลรวม 9 รางวัล รางวัลวิเศษ ตั๋วกำนัล เมดเความเห็นก บาย เมโกะ คลินิก จำนวน สิบ บำเหน็จ, รางวัลดีเยี่ยม ทีวี เล็กลอีดีงาม พานาผอมประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ขนาด 55 นิ้ว เหน้า TH-55FFX00T ปริมาณ 40 บำเหน็จ และ รางวัลดีเยี่ยม ตั๋วขึ้นรถเครื่องบิน กงสีงานโผบินเมืองใหญ่เทวัญ ขีดคั่น (มหาชน) 7 วิถีทาง รางวัลเว้น 2 ที่นั่ง จำนวน 78 บำเหน็จ เพราะทั้งหมดบำเหน็จจับกุมขนมจากกองไปรณียตั๋วรวมหมด 10 กอง สุมละเท่าๆ กัน ด้วยผู้แห่งส่งไปรษณียบัตร สมรรถสำรวจสารบาญผู้ดวงขึ้นที่ได้รับบำเหน็จหมดด้วยกันแห่ง นสพ.ประเทศไทยแว่นแคว้น ระบิวันที่ 9 เดือนที่ 8 2561 ด้วยกันระบิล่วงหน้า วันที่ 10 เดือนที่ 8 2561