ไทยรัฐจับมือ12สปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ทายแชมป์บอลโลกลุ้นเงินสด 32 ล.

ประเทศไทยรัฐประสานมือ12ผู้เกื้อหนุนอสูรโย่งทำนายแชมป์ลูกฟุตบอลพื้นแผ่นดินช่วยเงินสด 32 ลิตร นายสอย่างกับุธ วัชรกำลังพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยแว่นแคว้น ประธานแถลงข่าวโครงการคะเนเอาท์พุตแชมป์บอลพื้นแผ่นดิน 2018 ทีที่ 21 ที่ระดับ 7 ตึก 9 นสพ.แหลมทองแว่นแคว้น เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้เป็นใหญ่สอย่างกับุธ พูดถึงจุดประสงค์แผนการคะเนผลแชมป์บอลโลก 2018 ว่า เพื่อที่จะได้ผลก่อสร้างสีสันในงานเชียร์กีฬาบอลด้วยกันเอาใจคนรักฟุตบอลชาวไทย โดยปีตรงนี้เพิ่มพูนความเย้ายวนจ้าปันออกแฟนฟุตบอลสนับสนุนบำเหน็จตัวเงินรวมถึงจบ 32 โล้นเท้า ครอบครองการช่วยเหลือจาก 12 ผู้เกื้อหนุนฉ้อษใหญ่ กติการ่วมสนุกคะเนผล ”แชมป์บอลพื้นแผ่นดิน 2018” 2 ทาง ดังนั้น ช่องทางที่ 1 แยกออกผู้รวมคะเนเอาท์พุตสลักวจีคาดคะเนข้อมูลออกแยกออกชัดเจนว่า กรุ๊ปใดจะเป็นคณะชนะ ยอมบนโปสการ์ด สิ่งของ หุ้นส่วน ไปรษณีย์แหลมทอง ขีดคั่น 1 อย่างต่อ 1 วจีคาดคะเน จารึกชื่อเสียงเรียงนาม นามสกุล ที่อยู่ชัดแจ๋ว มอบผ่านกบิลไปรษณีย์มายัง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ท้องถนนวิภาวดีรังสิต ฝ่ายนายทัพ แคว้นจตุจักร กทม.10900 หมดเขตส่งคำทำนาย วันที่ 14 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 61 เวลา 18.00 น. โดยถือตรายางวันที่บนบานศาลกล่าวไปรษณียบัตรเป็นสำคัญ สมรรถส่งคำคะเนรวมสนุกสนานคว้าโดยไม่กำหนดจำนวนรวม ช่องทางแห่ง 2 คาดคะเนผลเปลี่ยนเว็บไซต์ https://wwwมันสมองthairath.co.th/activity ไม่ก็ชดใช้โทรศัพท์มือสแกนคิวอาร์ วัวด ติดตามสื่อการบอกข่าวกระยาเลย ไปสู่เว็บไซต์ ผู้ร่วมกิจกรรมสมรรถเยียวยาคำตอบได้มาจนถึงจะหมดเขตรวมกิจกรรม ด้วยกันให้กำหนดการส่งคำเฉลยครั้งสุดท้ายครอบครองคำตอบที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งคาดคะเนเอาท์พุต เพราะผู้รวมกิจกรรม 1 คน ครอบครองเหมือน 1 อำนาจ ์ หมดเขตส่งคำคาดคะเนเอาท์พุต วันที่ 14 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 61 ระยะเวลา 23.59 นาฬิกา รางวัลแบ่งเป็น 2 ทาง คือว่า การคาดคะเนเอาท์พุตเปลี่ยนโปสการ์ด เอาใจช่วยรางวัลใหญ่จำนวนรวม 111 บำเหน็จ ร่วมเงินสด 30 โล้นเท้า ได้แก่ รางวัลแห่ง 1 จำนวนรวม 1 บำเหน็จ เงินสด 10 เลี่ยนบาทา, บำเหน็จที่ 2 ผลรวม สิบ รางวัล เงินสดรางวัลละ 1 ล้านตีน, รางวัลแห่ง 3 จำนวนรวม 100 รางวัล ตัวเงินบำเหน็จเว้น 100,000 บาทา บำเหน็จช่องทางแห่ง 2 ทำนายข้อมูลออกผ่านเว็บไซต์ เอาใจช่วยรางวัลผลรวม 111 บำเหน็จ ร่วมสินทรัพย์รางวัลตัวเงิน 2 เลี่ยนบาทา ตัวอย่างเช่น รางวัลสถานที่ 1 จำนวน 1 บำเหน็จ ตัวเงิน 500,000 ตีน, บำเหน็จสถานที่ 2 จำนวนรวม สิบ รางวัล เงินสดรางวัลละ 50,000 บาทา ด้วยกัน รางวัลที่ 3 ผลรวม 100 บำเหน็จ ตัวเงินบำเหน็จเว้น 10,000 เท้า