“ไอโอซี”ดึงนักกีฬาออกกำลังฉลอง 72 ปีโอลิมปิกยุคใหม่

“ไอโอซี”ดึงนักกีฬาเบ่งแรงเฉลิมฉลอง 72 ปีโอลิมปิกสมัยใหม่ เจ้าเอ็งผู้หญิงปัทมา ลีสวัยังไม่ตายิ์วงศ์สกุล ไอโอภาษาซีเมมเลขหมาย พูดกระไอกระแอมโอซีระดมนักกีฬาโอลิมปิกมีชื่อเข้าร่วมกิจกรรมนำเกลอนักกีฬากับคู่รักกีฬาทั่วโลกบริหารร่างกายเปลี่ยนกบิลดิจิทัลออนไลน์ติดต่อกัน 24 ชั่วโมง เป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดิน เพื่อเฉลิมฉลอง ”เวลากลางวันโอลิมปิค” 23 มิ.ย. นี้ เจาะจงการเฉลิมฉลองปีตรงนี้ผิดแผกแตกต่างขนมจากรายปี ตามที่ทั่วโลกพละเจอะเจอโจทย์โรคระบาดวัววิด-19 แม้ว่างานจัดกิจกรรมยังคงประกอบด้วยจุดหมายในที่การส่งต่อข้อความเก่าก่อน ลงความว่าการแสดงปันออกมองเห็นจรดพลังสรรพสิ่งกีฬาแห่งการพามาซึ่งความหวังและการมองโลกในแง่ดี คุณผู้หญิงปัทมา ลีสวัยังมีชีวิตอยู่ิ์พงศ์ กรรมาธิการคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) กล่าวว่า กระไอกระแอมโอซีคว้าโหมนักกีฬากีฬาโอลิมปิกมีชื่อเลิศร่วมกิจกรรม จับเพื่อนนักกีฬาด้วยกันคู่รักกีฬาทั่วโลกบริหารร่างกายเปลี่ยนกบิลดิจิทัลออนไลน์ต่อเนื่อง 24 ชม. เป็นครั้งแรกสิ่งของพื้นแผ่นดิน เพื่อจะเฉลิมฉลอง ”เวลากลางวันโอลิมปิก” ในที่วันที่ 23 มิ.ย. ตรงนี้ ไอโอซีเมมเลขหมายผู้หญิงคนไทยได้ยกนิรุกติสิ่งของ โธมัส บาค สำคัญไอโอซี แห่งเจาะจงสั่งการเฉลิมฉลองเวลากลางวันโอลิมปิกปีตรงนี้คงผิดแผกขนมจากทุกๆ ชันษาที่ผ่านมา ด้วยเหตุที่ทั่วโลกพลังเจอะเจอโจทย์โรคระบาดงัวโพง-19 จะอย่างไรก็ตาม งานจัดกิจกรรมยังคงประกอบด้วยเป้าหมายในที่งานส่งต่อความเดิมที โน่นลงความว่าการละครแยกออกเห็นจดพลังอำนาจสิ่งของกีฬาในที่การนำมาซึ่งความหวังและการมองโลกแง่ดี ในเวลาเดียวกันนี้ยังคว้าชักชวนปันออกทุกคนร่วมใช้คืนพลังสรรพสิ่งกีฬาเพื่อที่จะเตรียมทำให้การชิงดีชิงเด่นโอลิมปิค ”เมืองโตเกียว 2020” ที่เลื่อนจรแก่ปีหน้า เป็นช่วงๆยุคสิ่งของการแสดงจดความกลมเกลียวและการกเหลามายืนขึ้นยืนได้อย่างเร็วของทั้งสิ้นมนุษยชาติ สำหรับรายละเอียดกิจกรรมวันโอลิมปิคออนไลน์ 23 มิ.ย. ตรงนี้ ประเดิมพร้อมกันระยะเวลา 11.00 น. ตามเวลาอาณาเขตในที่แต่ละไทม์พื้นที่ทั่วโลก โดยจะประกอบด้วยนักกีฬาที่ยุ่งเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่ออกมาจับหมู่คนบริหารร่างกายถ่ายทอดสดเปลี่ยนโซเชียลมีเดีย อินสดวงเนตรประสกเอ็งรม @olympics ตลอดทั้งกลางวัน 24 ชม. ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอดีตแชมป์โอลิมปิกและนักกีฬาโอลิมปิกร่วม 23 คนจากกีฬาชนิดปะปนกัน บดที่หนีบกระดาษวิดีโอบอกเล่าเก้าสิบเทคนิคการบริการร่างกายในแบบปะปนกัน แห่งตนเองชื่นชอบ จับออกลูกเผยแพร่บนบานเค้าหน้าเว็บไซต์โอลิมปิกแเสี่ยวแนล olympicchannel.com/olympicday พร้อมด้วย เช่นนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์การช่วยกันจากคนวิธีการกีฬาโอลิมปิกทั้งหมดภาคส่วนรวมหัวสนับสนุนแบ่งออกทั้งหมดคู่รักกีฬาออกมาร่วมกิจกรรม โดย ”โอลิมปิก เดย์ 2020” จะเสร็จเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ชันษา สรรพสิ่งงานกำเนิดกีฬากีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ ด้วยกันประสบความสำเร็จจรรโลงการมีส่วนร่วมในที่จบกีฬาเพราะว่าเปล่าแยกเพศ, อายุ หรือไม่ก็ความสามารถ คุณผู้หญิงปัทบวงมหาวิทยาลัยากล่าวว่ากล่าว สำคัญไอโอภาษาซีได้ย้ำอีกว่า ณ เวลานี้ชาวเราหกอยู่ในที่สถานการณ์เดียวกัน ประกอบด้วยการบ่งบอกว่าวิกฤตโคโพง-19 ทำให้อนาคตกาลสรรพสิ่งดิฉันทั้งหมดประกอบด้วยความไม่เที่ยง ดังนั้นความถือมั่นในคุณภาพการตั้งกฎเกณฑ์กีฬาโอลิมปิกอย่างความดีเยี่ยม ความเป็นมิตร ด้วยกันการเคารพนบนอบกัน แล้วก็ครอบครองสิ่งแห่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในช่วงปัจจุบัน ด้วยกันงานจัดงานวันกีฬาโอลิมปิกประสบความสำเร็จส่งต่อความตรงนี้จรยังทุกคน