กกท.ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดระนอง

กกท.ส่งมอบเครื่องมือเครื่องใช้กีฬาให้เยาวชนและกลางเมืองบุรีจังหวัดระนอง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แบ่งออกเครื่องมือเครื่องใช้กีฬาเพื่อใช้คืนแห่งการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้เยาวชนกับประชาชนภายในบุรีจังหวัดระนอง ประจำปีงบบัญชี 2563 ซึ่งธานีจังหวัดระนองเพราะว่าที่ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยธานีจังหวัดระนองได้จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ติดตามความมุ่งมาดสรรพสิ่งที่สาธารณะ หมู่บ้าน และหมวดกีฬารวมหมดชั้นเยาวชนและกลางเมือง ประการกีฬากระยาเลย ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ลูกตะกร้อ เปตอง และมวยไทย รวมงบดุล 250,000 บาทา ด้วยกันจักได้มาลงมือแยกออกเครื่องมือกีฬาให้เด็กด้วยกันกลางเมืองในที่แต่ละอ.ใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาด้วยกันบริหารร่างกายพอให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ด้วยกันมาตรการลดหย่อนมุขปีกกีฬากับการกายบริหารของรัฐบาลในที่การป้องกันงานแพร่ระบาดสิ่งของเชื่อไวรัสวัวป่องน่าจะ 2019 (COVID-19) เพราะวันเสาร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน 2563 ระยะเวลา 13.30 น. ในที่ สำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ได้มอบให้ผู้เยาว์และกลางเมืองในพื้นที่อำเภอบุรีระนอง ซึ่งถือสิทธิ์เกียรติขนมจากผู้เป็นใหญ่พรสุรารักษ์ สดใสธนูี ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระนอง, อธิปพรรณวัฏสงสาร อุ่นเสียม เจ้าสำนักที่ทำการ กกท.อาณาเขต4, ผู้เป็นใหญ่วินัย กาญจนากลางคืนน์ กรรมาธิการเงินทุนความเจริญกีฬาแห่งชาติ และเทศมนตรี การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ร่วมแห่งการแยกออกตอนนี้ ยิ่งไปกว่านี้ รมณีทองคำชาติชั้นวรรณะ จันลาภ เจ้าสำนักสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยธานีจังหวัดระนอง กับหัวหน้าวเลิกความสนุก กลาดเกลื่อนซิน นายกสมาคมกีฬาสถานที่บุรีจังหวัดระนอง ได้รวมให้เครื่องมือกีฬาให้นักกีฬาธานีระนอง เพื่อที่จะชดใช้แห่งการฝึกฝนตระเตรียมเข้าร่วมการชิงดีชิงเด่นกีฬาแห่งชาติ คราวแห่งหน 47 เลือกอาณาเขต 4 “ระนองเกมส์” ซึ่งจังหวัดระนองจักเป็นเจ้าภาพสั่งการต่อสู้แห่งระหว่างวันที่ 19 – 29 เดือนที่ 8 2563