ประชุมใหญ่แอนน็อกลงตัว จัดเดือนต.ค. 64 ที่กรุงโซล

ชุมพลโย่งแอนน็ทรวงลงตัว จ้าเดือนต.ค. 64 ที่เมืองใหญ่โซล ดร.สมศักดิ ลีสำนักเลขาธิการวุฒิสภาัยังไม่ตายิ์วงศ์ตระกูล ที่ปรึกษาสำคัญสุงสิงคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ (แอนน็ทรวง) กับคณะกรรมาธิการปีกความเกี่ยวพันข้ามชาติ แอนน็ทรวงอก บอกประชุมเทอะทะแอนน็ทรวงอกพอดีหลังจากนั้น ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค. ปีหน้า แห่งเมืองใหญ่โซล แดนเกาหลีใต้ ปฤษฎางค์การสัมมนาแห่งพรรษาตรงนี้ ต้องเลิกไป ตามที่ปัญหางานแพร่ระบาดสรรพสิ่งเชื้อไวรัสงัวโพง-19 ด็อกเตอร์สมอำนาจ ลีสวัยังไม่ตายิ์วงศ์ตระกูล กุนซือสำคัญสุงสิงคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ (แอนน็ทรวง) ด้วยกันคณะกรรมาธิการข้างความเกี่ยวข้องระหว่างชาติ แอนน็ทรวง กล่าวว่า แอนน็อกรับรองดุ เมืองใหญ่โซล ประเทศประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นเจ้าภาพว่าการรวมพลโย่งธรรมดาๆรายปีสิ่งของแอนน็ทรวงอก ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค. 64 หลังการประชุมแห่งชันษาตรงนี้ ต้องเลิกจร แอนน็อกได้ประกาศเมื่อจันทราพฤษภาคมที่ผ่านมาตวาด การประชุมประธานแห่งรวบรวมคณะกรรมการโอลิมปิกจากทั่วโลก เปล่าสมรรถจ้าขึ้นไปคว้าณชันษานี้ อันเป็นไปข้อมูลออกมาจากงานแพร่ระบาดสิ่งของโรคติดเชื้อวัวโรนาเชื้อไวรัส เพราะว่าตามเวลาดั้งเดิม การสัมมนาเทิ่งสามัญประจำปีนี้สรรพสิ่งแอนน็ทรวงอกจะจ้าขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พ.ยมันสมอง นี้ แม้ว่าภายหลังประกาศทิวากาลจ้าใหม่ตรงนี้ เป็นเหตุให้การประชุมจะแจ๋ขึ้นเลยกำหนดไปกว่าเดิมที 11 เดือน เกี่ยวกับการประชุมแอนน็ทรวงอกที่ปีหน้า จะแจ๋ขึ้นแห่งหนศูนย์ชุมพล COEX คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ซีกธุรกิจประกาศบำเหน็จของแอนน็ทรวง ไม่ก็แอนน็อก อวอร์ดส์ (ANNOC Awards) ซึ่งปกติจะแจ๋พร้อมด้วยการประชุมเทิ่ง คว้าจำกัดนวชาตจ่ายมีขึ้นไปแห่งวันที่ 26 ต.ค. เพราะผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกชาติต่างๆ ที่จะตะเวนมาประชุมแอนน็ทรวงอกจักได้มางานต้อนรับจากทางเจ้าภาพ ตกว่าคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแดนประเทศเกาหลีใต้ครอบครองอย่างดี ดังนี้ บุคคลสำคัญสรรพสิ่งแวดวงกีฬาแหล่งหล้า อาทิ โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่ก็กระไอกระแอมโอภาษาซี กะแหวจักได้รับเชิญปันออกรายงานถ้อยแถลงแห่งที่ประชุม เช่นเดียวกับคณะกรรมการว่าการแย่งชิงการฉลองกีฬากระยาเลย ที่จะมีขึ้นก็จักได้มาจังหวะณการเสนอความก้าวหน้าสิ่งของการเตรียมงาน ซึ่งรวมถึงคนกลางฝ่ายจัดการชิงชัยโอลิมปิกเกมส์เหมันต์ ปักกิ่ง 2022 ก่อนหน้า แอนน็ทรวงอกคว้าข่าวสารตวาดได้เตรียมเงินมูลค่ากว่า 11.65 โล้นดอลลาร์อเมริกา เพื่อจะช่วยเหลือคณะกรรมการโอลิมปิคชนชาติต่างๆ แห่งได้มาผลกระทบกระเทือนจากงานก่อเกิดโรคระบาดวัวโพง-19 โดยเงินสนับสนุนนี้จักถูกส่งต่อเจียรอีกต่างหากสหพันธรัฐระดับทวีปทั้ง 5 ทวีป เพราะว่าคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติทั้ง 206 แห่งสมรรถมีสิทธิ์ความช่วยเหลือดังกล่าว