”ฟิลิปปินส์”ขอเลื่อนจัดอาเซียนสกูลเกมส์

‘ประเทศฟิลิปปินส์”ขอเกี่ยวขยับที่จ้าอาเซียนสกูลเกมส์ ขยับที่ อาผู้วิเศษสกูลเกมส์ ทีแห่งหน 12 เป็นปลายปี 2564 ปีก ”ผู้จัดงาน” ฟิลิปปินส์ กระจาย เหตุการณ์งัววิดในในเวลานี้เปล่ากำลังดีแก่การสั่งการชิงชัย พร้อมวางแผนส่งบันทึกถึงสำคัญที่ประชุมกีฬาโรงเรียนที่อาเซียนแบ่งออกทราบ หัวหน้าสันติภาพ วนาลีหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ไม่มิดชิดแหว หลังจากที่ได้มีการสอบถามประกาศจากไปยังแดนประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะรับเป็นเจ้าภาพการชิงดีชิงเด่นกีฬาอาผู้วิเศษสกูลเกมส์ ทีสถานที่ 12 เที่ยงตรงจะแก่ขึ้นไประหว่างวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2563 ในที่ บุรีดูลงมากาเต ซึ่งมุขฝ่ายจัดการประกวดสรรพสิ่งด้าวฟิลิปปินส์ ได้มารุ่งเช้าเปลี่ยนหมู่กีฬาระหว่างประเทศแหว เช่นกันสถานการณ์การกระจายเชื้อของเชื้อโรคโคโพง-19 ทั่วโลก แล้วจึงทำให้ไม่คล่องในที่งานจัดการประกวด ทั้งงานวางแผนเป็นเจ้าภาพ ด้านสวัสดี ด้วยกันงานโคจรของชนชาติที่จะเข้าร่วมชิงชัย แล้วก็ขอเกี่ยวเปลี่ยนที่งานจัดการประกวดกีฬาอาผู้วิเศษสกูลเกมส์ ทีสถานที่ 12 ออกลูกเจียรเป็นตอนๆสิ้นปี 2564 โดยทางฝ่ายจัดการชิงชัย จักทำหนังสือรุ่งแจ้งแบ่งออกกับ นายโสค โซกาห์ รัฐมนตรีศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา สรรพสิ่งด้าวกัมพูชา ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภากีฬาวิทยาคารสถานที่อาเซียน (ASSC) กับประเทศสมาชิกทราบอย่างเป็นทางการถัดจาก