ญี่ปุ่น ปรับจัดอลป. เรียบง่าย ไอโอซี แสดงจุดยืนต้านเหยียดผิว

ญี่ปุ่น ทำให้เสมอจ้าอลเปรียญ เรียบง่าย ไอโอภาษาซี จัดโชว์จุดยืนต่อต้านดูถูกผิว เธอหญิงปัทบวงมหาวิทยาลัยา ลีสวัสดิ์ตระกูล กระไอกระแอมโอภาษาซีเมมนัมเบอร์ เผย คณะทำงานรวมของ ไอโอภาษาซี กับประเทศญี่ปุ่น อัพเดทข่าวสารการจัดกีฬาโอลิมปิก 2020 รวมหัว ซึ่งมุขผู้จัดงานแปะแนวตัดทอนสัดส่วนโตเกียวเกมส์ แบ่งออกกะทัดรัดด้วยกันเรียบง่ายกว่าเดิม หลังจากพบปะปัญหางัวโพง-19 ขณะเดียวกัน ไอโอซี กล่าวย้ำความคิดเห็นคัดค้านการดูถูกผิว นอบน้อมในความแตกต่างสิ่งของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความหลากทางเพศ พระศาสนา การเมือง ชาติวุฒิ เธอสตรีปัทบวงมหาวิทยาลัยา ลีสำนักเลขาธิการวุฒิสภาัสดิ์สกุล กรรมาธิการคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากล หรือไม่ก็ กระไอกระแอมโอซีเมมนัมเบอร์ กล่าวว่า การสัมมนากระดานสั่งการสิ่งของไอโอซี ครั้นวันที่ 10 มิ.ย. คว้ามีการรับรู้ข่าวล่าสุด ขนมจากคณะกรรมการสั่งการประกวดกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 ที่คดีการวางแผนกิจธุระและการเตรียมงานสำหรับการชิงดีชิงเด่นที่จะประกอบด้วยขึ้นที่ปีหน้า ประเด็นสำคัญในที่การกล่าวข้อมูลสิ่งของคณะกรรมการจัดการประกวดประสบความสำเร็จจ่ายข่าวเกี่ยวพันทรรศนะ, หลักเกณฑ์ที่การวางแผนการทำงานนวชาต และระเบียบระยะยาว ไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในพรรษา 2021 กล่าวของคณะกรรมการจัดการต่อสู้ได้เล่าเพราะว่า โยชิป่อง แตงโมริอ่าน สำคัญคณะกรรมการ และ โตชิชะป่อง มูใหญ่ะ ซีอีโอคณะกรรมการจัดการต่อสู้ ในที่ส่วนสรรพสิ่งกล่าวงานจัดการสรรพสิ่งฝ่ายไอโอซี ภายใต้คณะทำงาน “Here we go” จอห์น วัวเตส ในที่สภาพประธานคณะกรรมาธิการประสานงานบริหารแข่งขัน เป็นผู้บอกข้อมูล เกี่ยวกับข่าวล่าสุด ในที่ส่วนของผู้จัดงานประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้เน้นในข้อความผลกระทบขนมจากงานแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคป่องน่าจะไวรัสแห่งประกอบด้วยทาบการแข่งขันโอลิมปิก โดยได้มีการลงมือหลายชนิดนับตั้งแต่คว้ามีการตกลงใจขยับที่การแข่งขัน นำไปสู่การกำคราวดทิวากาลแก่แข่งขันใหม่ในที่ปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา กับการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารต่อสู้รวมขึ้นมา นอกจาก ยังได้มีการพิเคราะห์โอกาสอันควรและช่องทางต่าง ๆ พอให้ก่อกำเนิดประโยชน์บริบูรณ์ที่การจัดการแข่งขัน และลดชั้นการจัดงาน แบ่งออกมีความแนบแน่นเติบโต ได้ผลช่วยตัดทอนผลกระทบเค้าเดิมขึ้นจากการเคลื่อนที่สั่งการประกวด เช่นนี้ บอร์ดบริหารไอโอซีได้ให้ความสำคัญด้วยกันเห็นดีเห็นงามที่คดีจุดยืน, ระเบียบในการวางแผนงานใหม่ และแบบอย่างระยะยาว สู่การชิงดีชิงเด่นโอลิมปิกที่พรรษา 2021 เหตุด้วยความคิดเห็นกับระเบียบนั้น ได้มาเน้นแบ่งออกร่างกายนักกีฬากับกีฬาประการแตกต่าง ๆ ครอบครองศูนย์กลางในการวางแผน รวมทั้งอุตสาหะควานวิถีทางให้การเตรียมงาน ด้วยกันการจัดงานประกอบด้วยความเรียบง่ายเจริญด้วยเหตุที่ตั้งใจ ในที่ด้านระเบียบระยะยาว ได้มีการกำคราวดกิจเคราะห์ประธานต่าง ๆ ที่จะจ้าในช่วงก่อนที่จะจดการชิงดีชิงเด่นโอลิมปิกในที่ชันษา 2021 ทั่วคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยกันบอร์ดจัดการไอโอภาษาซี ต่างเห็นแนวเดียวกันว่า ความเจริญรุ่งเรืองเหตุเดิมขึ้นไปตรงนี้สำเร็จมาจากความเกี่ยวพันสถานที่ดีระหว่างคณะกรรมการสั่งการแข่งขัน, กระไอกระแอมโอซี ด้วยกันผู้แห่งเกี่ยวข้องเกี่ยข้องต่างๆ ในที่กระบวนการติดเครื่องโอลิมปิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธ์กีฬานานาประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกประจำชาติสิ่งของด้าวกระยาเลย ด้วยกันผู้ส่งเสริมอื่น ๆ รวมทั้งผู้ถ่ายทอดการแข่งขัน กระไอกระแอมโอซีเมมนัมเบอร์ผู้หญิงชาวไทย ได้มาบอกต่ออีกดุ เหตุด้วยข้อเสนอแนะงานคัดค้านการเหยียดผิวนั้น ไอโอภาษาซี แสดงความคิดเห็นตามกฎบัตรกีฬาโอลิมปิก ซึ่งระบุวางอย่างชัดเจนสิงสู่หลังจากนั้นดุ มนุชทุกคนมีอิสระ ความอิสระ ในที่การละครสติปัญญา ตราบใดที่พ้นไปการแบ่ง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความหลากหลายทางเพศ ศาสนา การบ้านการเมือง ชาติวุฒิ ดังที่กีฬาโอลิมปิก เป็นการแย่งชิงแห่งหนประกอบด้วยผู้คนขนมจากแหล่เชื้อชาติลงมาแย่งชิงสมรู้ร่วมคิด เพราะฉะนี้ทั้งหมดจักจำเป็นจะต้องสิงสู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อตกลงเดียวกัน เสนอ การเอาแรงณหมู่บ้านนักกีฬา แห่งตอนสถานที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ทุกคนชุมรุมอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬา จะจำเป็นจะต้องให้การนอบน้อมในความต่างของกันและกัน