ซานิเท็กส์มอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมให้กกท.

ซานิตะแคง็กส์จ่ายสิ่งของพ่นน้ำยาสังหารน้ำเชื้อมแบ่งออกการกีฬาแห่งประเทศไทย ความเก่งกล้า เหลืองรักษาเจริญ ผู้ก่อตั้งสิ่งของฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ SANITEX (กระเสือกกระสนมนุษยชาติเอียง็กส์) จ่ายเครื่องเคราฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลรักษางัวโพง-19 ซึ่งเป็นสิ่งของพ่นนวัตกรรมนวชาตแห่งหนสามารถเกิดน้ำยาฆ่าเชื้อขนมจากธรรมชาติคว้าในที่เนื้อตัวร่างโดยอัตโนมัติ ให้การกีฬาแห่งหนไทย ได้ใช้ประโยชน์ประโยชน์ เพราะประกอบด้วย ดร.ดังสนั่นศันวด จอมมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครอบครองผู้รับมอบ เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ SANITEX Hypo-Gen (ซานิตะแคง็กส์ ไฮโป-ชิน) ดำรงฐานะเครื่องพ่นสารเสพติดสังหารนวัตกรรมนวชาต แห่งหนสมรรถกำเนิดน้ำยาฆ่าเชื้อได้มาจากตัวสิ่งของฉีดพ่นต้นฉบับโดยอัตโนมัติ เครื่องจำเดิมในประเทศประเทศไทย น้ำยาฆ่าเชื้อแห่งหนกำเนิดจากสิ่งของฉีด SANITEX เกิดจากเกลือบริสุทธิ์ เพราะว่าเปลี่ยนสิ่งของผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อแห่งหนดีไซน์ยอดเยี่ยมเนื่องด้วย SANITEX เท่านั้น ร่างกายสิ่งของสามารถกำเนิดน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่มีประสิทธิภาพณการป้องกัน เชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา และหัสดินณน้ำยาฆ่าเชื้อ ยังมีกรรมสิทธิ์งานรับรองขนมจาก “กองจำกัดมลพิษ” ว่าน้ำไหลไฟดับยาฆ่าเชื้อแห่งหนปราศจากสารเคมี เปล่ามีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อนัยน์เนตร, ผิวหนัง, ด้วยกันหมู่ทางเดินหายใจ SANITEX ได้รับงานออกแบบแบ่งออกใช้งานหวานคอแร้งสามารถดูแลขนส่งง่าย อุปกรณ์โครงสร้างผนังห้องเป็น cleanroom panel ดก 50 มิลลิเมตร ร่างผู้เดียวกับดักฝาห้องผ่าตัด ประกอบด้วยฉนวนกักคุมความร้อนในที่ตัว มีระบบระเบียบไฟฟ้า interactive ขม่อมฉีดพ่นครอบครองต้นฉบับ super fine jet spray ปริมาณ 8 ขม่อมฉีดพ่น สร้างผงน้ำยาฆ่าเชื้อสัดส่วน 2-3 ไมโครเมตร ถ้วนทั่วได้มาทุกตลอดทู่สามารถตั้งคว้าตลอดภายในกับภายนอกอาคาร ระบบลงมือร่าง fully automatic เพราะว่าชดใช้หมู่ sensor ในที่การควบดูแลการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และงานถลก-ทำให้หยุด เครื่องพ่นครบครันหมู่เสียงด้วยกันสัญญาณไฟจราจรห้ามการใช้งานในที่ทั้งปวงขบวนการ SANITEX คร่ำเคร่งณการพัฒนาผลิตผลแห่งเอาใจช่วยรักษาและสร้างเสริมสวัสดีจ่ายกับดักชาวไทยทั้งหมด กับยกสถานภาพมาตราโคนผลิตภัณฑ์แหลมทองสู่สากล ซักข่าวประเทืองเหมาะ : 062-565-4563, 096-265-4559,094-483-9888E-Mail:sanitexมันสมอง[email protected]มันสมองcom Facebook:@sanitexมันสมองth