คำชี้แจงจากประกันสังคมกรณีจ่ายเงินชดเชยช้า

คำประกาศขนมจากประกันสังคมความจ่ายเงินค่าปรับไหมช้า สปส. จาระไนเนื้อความสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวความมั่นคงความคงตัวของกองราคาต้นทุนประกันสังคม กับงานจ่ายเงินตราสิทธิประโยชน์คดีไม่มีงานทำขนมจากเหตุสุดวิสัยช้า รมณีเพ่งลา นิธิไผ่านพบูลย์ นายตรวจร.กรม สำนักงาน ประกันสังคม ในระดับโฆษกสำนักงานประกันสังคมจาระไน ดามความกังวลใจสิ่งของผู้เอาประกันร่างกายแห่งประเด็นเงินตราเงินทุนประกันสังคมทั้งสิ้นกว่า 2 โล้นโล้นตีนหายเจียรไหนเงินทุนมีเงินพอเพียงที่จะจับจ่ายใช้สอยสิทธิประโยชน์เนื้อความตกงาน ด้วยกันเนื้อความอื่นๆ หรือไม่ตรงนั้น ขอกราบเรียนแหว ทุนทรัพย์ไม่มีงานทำ ปัจจุบันมีเงินเงินทุนเตะฝุ่นสิงสู่จำนวนรวมกว่า 160,000 เลี่ยนบาทา ซึ่งมีพอเพียงดามงานจ่ายสิทธิประโยชน์แยกออกอายุมากผู้เอาประกันตัว เพราะสำนักงานประกันสังคมคว้าประมาณเบื้องต้น พานพบแหว ขนมจากปริมาณผู้มาขอรับสิทธิประโยชน์เนื้อความเตะฝุ่น 1.2 โล้นมนุษย์ ประมาณแหวจักคิดดูครอบครองสมบัติทั้งสิ้นปริมาณ 20,000-30,000 โล้นตีน ซึ่งที่อยู่อาศัยธุรกิจฯ มีสตางค์เงินทุนพอเพียง ที่จะนำไปจับจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด พร้อมทั้งได้มาวางแผนจองสภาพคล่องเก็บรองานจับจ่ายใช้สอยเงินตราต่อจากนั้น ขอผู้ประกันร่างกายไว้ใจตวาดทุนรอนมีสตางค์ทุนรอนพอ ยิ่งไปกว่านี้ ทุนรอน 2 เลี่ยนโล้นบาทา อีกทั้งอยู่ครบ ไม่ใช่เช่นนั้นหายเจียรไร ด้านข้อคิดเนื้อความการจ่ายเงินสนับสนุนขนมจากประกันสังคมสถานที่ล่าช้า ในที่ความนี้กระทรวงแรงงาน โดยสปส. คว้าทำจับความงานทำให้เสมอเพิ่มพูนสิทธิประโยชน์ความเตะฝุ่นด้วยเหตุที่ประกอบด้วยเหตุสุดวิสัยปันออกต่อเติมดูแลผู้เอาประกันตนจากปากเหยี่ยวปากกาอันก่อเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่ฟุ้งกระจายไม่ก็กระจัดกระจายในคน ดังนี้ข้อบังคับได้มาข่าวยอมราชกิจจานุเบกษาพอวันศุกร์ สถานที่ 17 เม.ย. 63 ยุค 18.30 น. สปส.ริเริ่มทยอยจับจ่ายใช้สอยสินทรัพย์ความเตะฝุ่น ให้ผู้ประกันร่างกายหมวดเริ่มแรกพอวันจันทร์แห่งหน 20 เดือนที่ 4 2563 จนกระทั่งปัจจุบันจับใจความข่าวสาร ใน รวิวารที่ 3 พ.ค. 63 มีจำนวนรวมผู้ประกันตัวมายื่นขอเกี่ยวใช้อำนาจจำนวนรวม 1,177,841 ราย ได้มาสั่งจ่ายให้อายุมากผู้ประกันตนจากไปจากนั้นทั้งปวง 426,358 ราย สิงสู่ระหว่างปฏิบัติการ 243,974 ราย กับสิงสู่ระหว่างสืบเสาะนายปริมาณกระทั่ง 50,000 สถานประกอบการให้เข้ามาต้อนรับอำนาจคนงานจำนวนรวม 507,509 ราย เเละพอกลางวันศุกร์สถานที่ 1 พ.ค. 63 รมต.ว่าการกระทรวงกำลังแรงงานได้มามอบหมายให้แยกออกพนักงานของทุกส่วนร.ของกระทรวงแรงงาน รีบระดมประสานงานสืบเสาะเจ้านายปริมาณกระทั่ง 50,000 ราย ให้เข้าต้อนรับงานหยุดงาน รวมถึงสปส.จักได้มาออกลูกหนังสือเช้าเจ้านายแยกออกเข้ามารับรองการหยุดงานสรรพสิ่งลูกจ้างพวกดังกล่าว เพื่อเปล่าให้กรรมกรชำรุดสิทธิ ขนมจากการสืบหาพบว่า กะอัตราร้อยละ 20 ครอบครองสถานประกอบการที่รั้งขึ้นกระทำการปกติและจับจ่ายค่าจ้างแยกออกแก่คนงาน คาดลูกจ้างปริมาณกระทั่ง 100,000 มนุช กะอัตราร้อยละ สิบ เป็นสถานประกอบการสถานที่จับจ่ายใช้สอยค่าจ้างปันออกอายุมากกรรมกรตามมาเครื่องหมายการค้า 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มกันกำลังแรงงาน คาดลูกจ้างผลรวมกว่า 200,000 คน ยังเหลือจำนวนรวมคนงานสถานที่ประมาณว่าจักมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพละเร่งปันออกนายจ้างปฏิบัติการต้อนรับ สั่งจ่ายในที่หมู่นี้อีกกว่า 200,000 ราย เช่นนี้ตาขอกราบเรียนจาระไนอายุมากคนงานผู้เอาประกันร่างกายสั่งการรับเงินไม่มีงานทำเนื้อความเหตุสุดวิสัยตรงนั้นจะจำเป็นต้องครอบครองในกรณีที่นายจอดกอปรกิจการชั่วขณะและเปล่าจับจ่ายเงินค่าจ้าง แยกออกอายุมากกรรมกรกอปรกับดักกรรมกรตรงนั้นจะจำเป็นจะต้องจับจ่ายเงินช่วยเหลือครบตามเงื่อนไขในที่งานครับสิทธิผลดีเนื้อความไม่มีงานทำคือว่ามีการพาส่งเงินสนับสนุนครบถ้วนตกพระจันทร์ในสมัย 15 พระจันทร์ย้อนหลัง สปส.ประกอบด้วยขอบในวัตรงานภายใต้พ.ร.บ.ประกันสังคม พุทธศก2533 กับสถานที่เยียวยาส่งเสริม จึงจำเป็นต้องขอโทษผิงานจัดการจะไม่สามารถเป็นไปตามที่นักวิชาการหรือไม่ก็ผู้ประกอบด้วยความเห็นปะปนกัน ได้แนะนำในยุคชิ้นรวดเร็วภายใต้วิกฤตดังนี้ อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมตาขอก้มยอมรับที่จะจับเจียรบูรณะข้อกฎหมายปะปนกันแห่งหนทุกท่านคว้ามีเสียงรายงานมา