แจ้งโดยทั่วกันวันที่1พ.ค.ธนาคารทั่วประเทศหยุดให้บริการ

รุ่งแจ้งเพราะว่าทั่วกันวันที่1พ.ค.ธนาคารทั่วประเทศจอดให้บริการ ขยายข้อกังขาวันที่ 1พ.ค.นี้จอดกระทำการหรือเปล่า ใครสถานที่คบคิดวางจะได้ถูกระเบียบ เพราะธนาคารจะทำให้หยุดทำการ หมายรวมวันที่ 4 พ.ค.63แห่งซื่อกับดักกลางวันฉัตรมงคลแบงค์จอดทำอีก 1ทิวา ธนาคารชาติ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย คว้าประกาศ วันหยุดตามธรรมเนียมประเพณีสิ่งของสถาบันการเงิน ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยในที่วันที่ 1 พ.ค.63 ซึ่งดำรงฐานะทิวากาลกำลังแรงงาน แบงค์ทั่วราชอาณาจักร จะทำให้หยุดให้บริการ รวมทั้งวันพระจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ตรงๆกับทิวาฉัตรมงคล