กฟน.แจ้งเลื่อนบริการล้างแอร์ลดโลกร้อนปี63

การไฟฟ้านครหลวงรุ่งอรุณเปลี่ยนที่บริการชะล้างเครื่องปรับอากาศลดพื้นโลกร้อนพรรษา63 การไฟฟ้านครหลวง รุ่งเช้าตาขอเลื่อนงานให้บริการชะล้างแอร์ลดพื้นโลกร้อนปี 2563 ออกลูกจร ปฤษฎางค์สำเร็จแจะจากเหตุการณ์การแพร่เชื้อไวรัสงัวตัก-19 การไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยความปลอดภัยประชาชน รวมจอดแพร่เชื้อเชื้อไวรัสโคตัก-19 รุ่งเช้าเลื่อนที่ให้บริการชะล้างแอร์คอนดิชันตัดทอนพื้นแผ่นดินร้อนพรรษา 2563 ดังนี้ – ผู้ที่จดทะเบียน ขีดคั่นชะล้างแอร์คอนดิชันแห่งจันทร์ เม.ย. ตะขอเลื่อนให้บริการณพระจันทร์กันยายน 2563 – ผู้ที่จดทะเบียน กำหนดชะล้างแอร์คอนดิชันแห่งจันทรา พ.ค. ขอเลื่อนให้บริการในพระจันทร์เดือนตุลาคม 2563 – ผู้แห่งหนลงบัญชี กำหนดชะล้างเครื่องปรับอากาศณจันทรา มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ส.ค. ยังให้บริการตามธรรมดา จนกระทั่งจะประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลง ด้วยว่าประชาชนแห่ง รวมโครงการล้างแอร์คอนดิชันตัดทอนแหล่งหล้าร้อน 2563 กับการไฟฟ้านครหลวง เพิ่มประสิทธิภาพ ลุ้นอดออมกำลังแรงงาน ลดค่าไฟฟ้า พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คุณสามารถสืบสวนฐานันดร หรือว่ารุ่งอรุณยกเลิกบริการถึงที่เหมาะ MEA Smart Life Application “เล็กปโดดจบครบทั้งปวงเรื่องกระแสไฟ” ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelinkมันสมองto/measmartlife