กกท.ยันงาน”วันกีฬาแห่งชาติ”ประกาศผู้ชนะ34รางวัล

กกท.ทัดทานกิจธุระ”ทิวากาลกีฬาแห่งชาติ”ข่าวผู้ชนะ34รางวัล พันโท รุจ แสงแปลบปลาบมากมาย ถัดจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬายอดเยี่ยมกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงานทิวากาลกีฬาแห่งชาติ คราวสถานที่ 3/2562 เพราะว่ามี ผู้เป็นใหญ่หยุดเชลล์ ได้ผลมั่งคั่งญา ถัดจากผู้ว่าการ กทท. ฝ่ายจรรโลงกีฬา และคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมรวมพล แห่ง ที่ประชุม 1 ชั้น 5 ตึกสรรเสริญ 7 รอบ ชันษา การกีฬาแห่งประเทศไทย พอ 12 ธ.ค. 62 ด้วยเหตุที่ คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามมอบวันที่ 16 เดือนธันวาคม ของทุกปีเป็น ”กลางวันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อจะเสร็จน้อมระลึกถึงพระปัญญาสามารถสมรรถของตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระสงฆ์บรมขวิดกาธิเบธนู มหาภูเขาไม่กองพลอดุลย์ยเดชะอติราช บรมที่นาถบพิตร สถานที่ดำรงเป็นนักกีฬาเรือใบแม่สื่อแม่ชักคณะชาติไทย และมีสิทธิ์งานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบำเหน็จเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในที่การชิงดีชิงเด่นกีฬาแหลมทอง คราวแห่ง 4 กับเพื่อเสร็จกระตุ้นเตือนจ่ายประชาชนชาวไทยเห็นค่าด้วยกันความหมายสรรพสิ่งการกีฬาตรงนั้น ที่ประชุมได้มามีการหารือเพื่อที่จะวางแผนจัดงาน ”กลางวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562” แห่งทิวากาลจันทร์สถานที่ 16 ธ.ค. 62 สถานที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวต่อแต้ม การกีฬาแห่งประเทศไทย เพราะรูปแบบสรรพสิ่งการจัดงานจะเป็นแถวทางเดียวกักคุมกับดักสถานที่จัดทุกครั้งแห่งรายปี ซึ่งจักมีงานจัดงานข่าวเสียงเล่าลือนักกีฬาเด็ดสะระตี่ เนื่องในทิวากาลกีฬาแห่งชาติ รายปี 2562 โดยแบ่งชนิดคนรับบำเหน็จดำรงฐานะ 9 ชนิด จำนวน 34 รางวัล เหตุด้วยทั่ว 9 ประเภท ได้แก่ 1. นักกีฬาสมัครเล่นเด็ดสะระตี่ด้วยกันถัดจากดีเลิศ (ริม-ผู้หญิง) รวม 6 บำเหน็จ, 2. นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเยี่ยมด้วยกันรองดีเยี่ยม (ชาย-ผู้หญิง) ร่วม 6 รางวัล, 3. นักกีฬาอาชีพดีเยี่ยมกับถัดจากดีเยี่ยม รวม 2 บำเหน็จ, 4. นักกีฬามวยไทยกิจการงานดีเยี่ยมด้วยกันรองดีเลิศ ร่วม 2 บำเหน็จ 5. นักกีฬาพิการดีเยี่ยมกับถัดจากเด็ดสะระตี่ (ชาย-หญิง) ร่วม 4 บำเหน็จ 6. ชนิดกีฬากรุ๊ปดีเยี่ยมกับประเภทกีฬากรุ๊ปดีเลิศ รวม 2 รางวัล, 7. ผู้ฝึกกีฬาดีเลิศ (สมัครเล่น, ต่างชาติ, กิจการงาน, ส่วนภูมิภาค กับคนพิการ) รวม 5 บำเหน็จ, 8. ยุ่งกีฬาสถานที่ไทยดีเยี่ยม ยุ่งเกี่ยวกีฬาคนพิการที่แหลมทองกับสมาคมกีฬาสถานที่บุรี ร่วม 3 บำเหน็จ ด้วยกัน 9. พนักงานทางราชการกีฬาดีเลิศ (เทศมนตรี, นักวิชาการ, ผู้สั่งการคณะ และผู้ชี้ขาด) ร่วม 4 บำเหน็จ ดังนี้ มีจำกัดถ่ายทอดสดงานจัดงานข่าวเสียงยกย่องนักกีฬาดีเยี่ยม ที่ทิวากาลเดือนแห่ง 16 ธ.ค. ตรงนี้ ทางทางเข้าออก PPTVHD 36 ตั้งแต่สมัย 14.30 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยประกอบด้วย ผู้เป็นใหญ่พิพัฒน์ ราชัยกิจธุระชนิด รมต.สั่งการกระทรวงการเดินทางด้วยกันกีฬา ครอบครองสำคัญแห่งงานให้รางวัล