จัดใหญ่ระดับโลก! ศึกนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา ชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้าโย่งสุดยอด! ศึกศกุนีพิราบประชันนานาชาติ พัทยา ชิงขนมถ้วยพระสงฆ์ราชทานฯ เตรียมเปิดงานเทอะทะระดับโลก การชิงดีชิงเด่น สกุณีนกพิราบแข่งขันนานาชาติ พัทยา หนแห่งหน 3 (The 3rd Pattaya International Pigeon Race: PIPR) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จกษัตริย์ใหญ่วชิเลิกลงกรแห่ง ป่นินทรเทวะยวรางกูร ครบถ้วนทรัพย์สินรางวัลรวมจวนจะ 30 โล้นเท้า 27 ด้าว ส่งทิชากรพิราบเข้าแข่งขันจำนวนศกุนีพิราบ 3,230 เนื้อตัว ดีเดย์ ปล่อยนกปล่อยกา 5 มกราคม 62 จุดสตาร์ด อำเภอเมือง จ.จังหวัดอุดรธานี อวสานกรงนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา อำเภอบางเว้นมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 6 ม.ค.ฉลองแชมป์ พร้อมเลี้ยงดูปันออกบำเหน็จ “บิ๊กฮง”เพราะ จารุมนต์ ผู้นำยุ่งเกี่ยวสกุณีนกพิราบแข่งนานาประเทศ เล่าการงานนี้ใหญ่กว่าทุกปีที่ชินจ้าลงมา ดำรงฐานะการทำงานอสุราเหตุด้วยเขตเอเชีย ดร.วัลลภ จรกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนันท์ รองประธานเฒ่า หุ้นส่วน เครือก้าวหน้าเครื่องอุปโภคบริโภค ขีดคั่น ครอบครองประธานแถลงข่าว การชิงดีชิงเด่นทิชากรนกพิราบแข่งขันนานาประเทศ พัทยา ครั้งแห่งหน 3 (The 3rd Pattaya International Pigeon Race: PIPR) ชิงขนมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินยิ่งใหญ่วชิชะรายอมมือที่ บดินทรเทพยวรางน้ำกูร เช่นกัน หัวหน้าไพเราะ จารุมนต์ นายกยุ่งสกุณีพิราบแข่งขันนานาชาติ, บาวเดวิน เดอ บอสเชอร์ ผู้แทนขนมจาก เอฟซีไอ เรซซิ่ง อ้วนเจียน, อธิปกำลัง รัตตินสุบรรณ อุปนายกยุ่งเกี่ยวทิชากรนกพิราบฯและนายสัตวแพทย์การมีชัยชนะ วัชรงค์ อุปนายกรัฐมนตรี สมรู้ร่วมคิดแถลงข่าว แห่ง ห้องหับเรือแพลทติเตียนนั่มฮอลล์ ระดับ 3 โฮเต็ลคุณตะลีตะลานด์เเขามอเคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก พอวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพราะการชิงดีชิงเด่น ศกุนีนกพิราบแข่งนานาประเทศ พัทยา ครั้งที่ 3 ได้รับการต้อนรับจากสุงสิงทิชากรนกพิราบประชันนานาประเทศ (RPIA) ด้วยกันอีกทั้งได้รับการตกลงจาก FCI Federation Colombophile Internationale – FCI Racing Pigeon ซึ่งครอบครององค์กรสกุณีพิราบแข่งระดับโลก เป็นครรลองการแข่งขันแบบ One Loft Race เพราะด็อกเตอร์วัลลภ เจียรววนันท์ ประธานการจัดงานการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดการชิงชัยสกุณีนกพิราบประชันนานาประเทศ พัทยา ได้รับความสนใจขนมจากผู้ส่งสกุณีเข้าแข่งขันประกอบด้วยมากมายขึ้นไปทุกปี จากทีแห่ง 1 มีผู้ส่งสกุณีนกพิราบเข้าแข่งขันจำนวน 10 ประเทศ ผลรวมศกุนีพิราบกระทั่ง 1,500 ตัว ทีแห่ง 2 มีผู้ส่งสกุณีนกพิราบเข้าแข่งขันจำนวน 18 แดน ผลรวมทิชากรนกพิราบกว่า 2,000 ตัว หนแห่งหน 3 ตรงนี้ มีผู้ส่งศกุนีนกพิราบเข้าแข่งขันผลรวม 27 ประเทศ จำนวนทิชากรนกพิราบ 3,230 ร่างกาย เหลือบเห็นได้จัดการบริหารชิงชัยทิชากรพิราบแข่งขันนานาประเทศ พัทยา ได้มาการยินยอมพร้อมใจจากมากประชันศกุนีนกพิราบประชันขนมจากทั่วโลกตวาดดำรงฐานะสนามแข่งขันแห่งประกอบด้วยกฏเกณฑ์ระดับโลกและเป็นการแย่งชิงทิชากรนกพิราบแข่งขันแห่งสำคัญที่ภูมิภาคเอเชีย ปีกอธิปไพเราะ จารุมนต์ ผู้นำยุ่งเกี่ยวสกุณีนกพิราบประชันนานาชาติ ไม่มิดชิดดุ การแข่งขันทิชากรพิราบแข่งขันนานาชาติ พัทยา ครั้งแห่ง 3 ครอบครองต้นร่าง One Loft Race คือ ได้ผลแย่งชิงแห่งหนเลี้ยงทิชากรพิราบวางสิงสู่แห่งกรงเดียวกัน ซึ่งทิชากรทั้งปวงเนื้อตัวจะสิงสู่รวมกลุ่มกับมีสิทธิ์งานดูแลประการเสมอบ่าเสมอไหล่ โดย PIPR ด้วยกันมีผู้ส่งทิชากรนกพิราบเข้าแข่งขันประกอบด้วยมากมายขึ้นไปทุกๆ ชันษา การชิงดีชิงเด่นณทีที่ 3 นี้ได้มาเปิดกว้างลงสมัครทิชากรพิราบเข้าแข่งขันมาตั้งแต่ 1 เดือนมีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้น ศกุนีทั้งเพมีสิทธิ์งานอุปถัมภ์กับการฝึกอย่างดีติดสอยห้อยตามมาตรฐานสากล แห่ง กรงนกนกพิราบแข่งขันนานาประเทศ พัทยา อ.บางเว้นมุง จังหวัดชลบุรี เพราะว่า PIPR ได้ทำซ้อมโผบินแห่งระยะทางกระยาเลย ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อก่อสร้างความมั่นใจปันออกกับดักผู้นำสกุณีลงแข่งขันตวาด ศกุนีจักมีสุขภาพอนามัยมั่นคงสมบูรณ์ครบครันเหตุด้วยการแข่งขัน ซึ่งณแต่ละรอบการชิงดีชิงเด่นจะประกอบด้วยการจับตัวทิชากร (Basket bird) ก่อนกำหนดการแข่งขัน 1 เวลากลางวัน เพื่อที่จะนำจรช่างแห่งแต่ละจุด แจกโผบินกลับมาอีกต่างหากกรง PIPR การแข่งขันจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะใช้การหนังสือกาลเวลาอีกด้วย กบิลน. Benzing จาก Austria เพราะว่าประกอบด้วยกังวลชิชะแยกงค์ใส่แห่งหนจ๋าทิชากร เพื่อจดหมายสมัยได้มาอย่างถูกต้องและแม่นตรง เพื่อให้การแข่งขันมีความชอบธรรมกับตรวจสอบได้ เพราะว่าการชิงดีชิงเด่นของ PIPR หนแห่งหน 3 มี 3 ระยะทาง มีรางวัลบำรุงสายทั้งเพ 27 โล้นเท้า ซึ่งร่วมจรอีกด้วย โดยการงานนี้นับว่าเป็นการงานที่ประเสริฐกระทั่งทุกปีแห่งจัดการชิงชัย ระหว่างที่การชิงดีชิงเด่นรอบเริ่มแรกระยะทาง 330 กิโลเมตร คว้าแข่งขันไปครั้นวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดวงปล่อยนกปล่อยกาสิงสู่แห่ง อ.ดอกบัวเทิ่ง จ.นครราชสีมา เพราะว่าศกุนีแห่งชนะชั้น 1 ตกว่า CHARATPHAN กรุ๊ป A จากประเทศไทย มีสิทธิ์ขนมถ้วยยื่นให้จากพระเจ้านัดดาเจ้าเอ็ง ท่านเจ้าพัชรกิติเตียนยารัศมี พร้อมเงินบำรุงตระกูล 500,000 บาท ชั้น 2 ตกว่า GPS จากฮอลล์แลนด์ ได้มาเงินทรงไว้สาย 200,000 เท้า ระดับ 3 ตกว่า AL-SHABAK จากประเทศคูเวตมีสิทธิ์เงินทรงไว้ชนิด 100,000 บาทา ระหว่างที่ การชิงดีชิงเด่นรอบแห่ง 2 ระยะทาง 430 กิโล จะแจ๋ขึ้นไปที่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จุดปล่อยนกปล่อยกาอยู่แห่งหน อ.นคร จ.ขอนแก่น เพราะว่าทิชากรผู้ชนะจักได้รับถ้วยพระราชทานขนมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบถ้วนเงินทรงไว้สาย 700,000 บาท เพราะว่าการชิงดีชิงเด่นรอบชิงชนะเลิศระยะทาง 530 กิโลเมตร จะแจ๋ขึ้นไปที่วันที่ 5 มกราคม 2562 ดวงปล่อยนกสิงสู่แห่งหน อำเภอเมือง จ.จังหวัดอุดรธานี เพราะทิชากรผู้พิชิตจะมีสิทธิ์ขนมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินมหาวชิหยุดยอมมือที่ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทรัพย์สินคงไว้ตระกูล 4,000,000 เท้า ด้วยกันอีกต่างหากประกอบด้วยรางวัลสกุณีเป็นเลิศ ขนมจากปริมาณแต้มการชิงดีชิงเด่นรวมหมด 3 รอบ เพราะศกุนีผู้พิชิตจะได้มาขนมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าลูกเจ้าเอ็ง เจ้าฟ้าว่าวจุฬาภรแห่งวงกลมลักษที่์ อัครราชบุตรี พร้อมเงินบำรุงสาย 650,000 บาทา และรางวัลประเภททีม เพราะว่าศกุนีผู้พิชิตจะได้รับรถ MG 1,500 ccมันสมองปริมาณ 1 คัน การแข่งขันทิชากรนกพิราบแข่งขันนานาชาติ พัทยา ครั้งแห่งหน 3 จักจัดขึ้นไปที่วันที่ 5 มกราคม 2562 ซึ่งได้ผลแย่งชิงที่รอบชิงแชมป์ โดยกะแหวทิชากรจะบินกลับมาถึงกรงนกพิราบประชันนานาชาติ พัทยา อ.โปร่งแสงเว้นมุง จังหวัดชลบุรี แห่งกาลเวลากะ 13.00 น. ด้วยกันที่วันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ โรงแรม Royal Cliff Hotels Group แห่งกาลเวลา 10.00 นาฬิกา จะริเริ่มกระทำแจ้งราคาศกุนีพิราบณ 160 ระดับแต่ต้นของการชิงดีชิงเด่นรอบชิงชนะเลิศ หลังจากนั้นณสมัย 18.00 นาฬิกา จักประกอบด้วยงานกินเลี้ยงอาหารค่ำกับพิธีรีตองปันออกบำเหน็จถ้วยตุ๊ราชทานบารมีฯ ครบถ้วนสมบัติทรงไว้ตระกูล ด้านผู้ที่ตอแยเสนอราคาทิชากรที่เข้ารอบชิงแชมป์แห่งลดหลั่นแห่งหน 161-250 สมรรถร่วมเสนอราคาถึงที่เหมาะ https://wwwมันสมองpipr-auctionsมันสมองcom เกี่ยวกับผู้ถูกใจการชิงดีชิงเด่นทิชากรพิราบประชันสมรรถติดตามการแข่งขันต้นฉบับ Realtime ได้มาทาง https://wwwมันสมองpattayaoneloftrace.com/pointmapมันสมองphfp