ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (1 เมษายน 2563)

ข้อมูลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล โอกาสประจำวันแห่ง 16 พฤษภาคม 2563 (1 เมษายน 2563) ข้อมูลออกหวยรัฐบาล งวดทุกวันแห่ง 16 พฤษภาคม 2563 (1 เมษายน 2563) รางวัลแห่งหน เอ็ด มี 1 รางวัล บำเหน็จละ 6,000,000 บาท บำเหน็จแห่งหน หญิบ ประกอบด้วย 5 บำเหน็จ รางวัลเว้น 200,000 บาทา บำเหน็จสถานที่ ตรี ประกอบด้วย 10 รางวัล รางวัลเว้น 80,000 พระบาท รางวัลสถานที่ ถู่ มี 50 บำเหน็จ รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลแห่ง เบญจ มี 100 รางวัล รางวัลเว้น 20,000 บาทา บำเหน็จเคียงข้างบำเหน็จอันดับแรก ประกอบด้วย 2 รางวัล บำเหน็จละ 100,000 บาท รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เผชิญดู 2 หน ประกอบด้วย 2,000 บำเหน็จ บำเหน็จเว้น 4,000 พระบาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ลองดู 2 หน ประกอบด้วย 2,000 รางวัล บำเหน็จละ 4,000 พระบาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เผชิญดู 1 คราว มี 10,000 รางวัล รางวัลเว้น 2,000 บาท