วงการบอลไทยได้โค้ชโปรไลเซน เพิ่มอีก 13 คน

วงการลูกฟุตบอลแหลมทองคว้าโค้ชโปรไลนิกายเซน เพิ่มอีก 13 มนุช หลังจากที่ทางสุงสิงกีฬาฟุตบอลสถานที่แหลมทอง ที่พระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีงานแก่อบรมสั่งสอนโค้ช AFC Pro Deploma Coaching Couse รายปี 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรเลิศด้วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ดังที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย คว้าจำกัดเอาไว้ ซึ่งการฝึกอบรมก็ได้เสร็จดำรงฐานะแห่งหนอ่อนโยนต่อจากนั้น โดยครูฝึกเข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.2562 มาจวบจนกระทั่งวันที่ 14 ประกอบด้วย.ค.2563 ด้วยกันประกอบด้วยผู้เปลี่ยนการอบรมทั้งมวล 19 มนุษย์ โดยมีโค้ชแหลมทองผ่านการฝึกฝนทั้งผอง 13 มนุษย์ด้วยกัน อีก 6 คนดำรงฐานะครูฝึกต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยระเบียนเพราะฉะนี้ 1. ทุ่งนาวรรณะิริกำลัง จอมตระกูลประเทศไทย 2. ผู้เป็นใหญ่ญาณวิทย์ คันธราษฎร์ 3. อธิปเอกลักษณ์ กาญจนาอ่ำ 4. ผู้เป็นใหญ่จิเช่นเดียวกับัฒน์ หลั่งไหลนาช้าุกูล 5. อธิปบ่อหยุดวุฒิ ตรีโพกผ้าธ์ 6. อธิปมังสวิรัติรูปิพัทธ์ รชตเฉลิมโรกระเป๋าแห้ง์ 7. อธิปเทวัญป่าษ์ คงเทวัญ 8. อธิปเพิ่มศักดิ์ โมราศิลปะ 9. อธิปเครื่องประดับตกแต่ง ทองอ่ำ 10. ทุ่งนาใบยอัคถค้ำจุนในที่์ ชลมนุษยชาตินัยเนตรภรในที่์ 11. อธิปแต่งตั้ง วิวัฒน์ความมีชัยโชค 12. อธิปหมีทะเล ศรีทะโต 13. อธิปชัดเจน เมืองสงค์ 14. MRมันสมอง KATO MITSUO 15. MRมันสมอง MARCO GOCKEL 16. MR. SHIYAZ MOHAMED 17. MRมันสมอง JORG PETER STEINEBRUNNER 18. MR. SEOL KIHYEON 19. MR. KIM NAM IL โดย ผู้แห่งหนผ่านการฝึกฝนทั้งสิ้น สุงสิงกีฬาบอลแห่งหนประเทศประเทศไทยฯ จักประกอบด้วยการรุ่งเช้าทิวากาล ยุค และ แห่งหนณการสารภาพใบประกาศนียบัตรแบ่งออกรู้ทีหลัง ดังนี้ สามารถสอบถามกลับระเล็กทำให้ดีขึ้นได้ที่ หมายเลขติดต่อ : 095-914-1046 และ 02-408-1523 ในที่กลางวันและเวลาทำการ