บีจี!ประกาศยกเลิกสัญญา”จักรกฤษ ลาภตระกูล”

บีจี!ข่าวสารเลิกสัญญา”จักเฝือฤษ ลาภวงศ์ตระกูล” “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศเลิกให้สัญญากับ “กระชั้นชิด็ค” จักเฝือฤษ ลาภพงศ์ เป็นแห่งหนสุภาพจากนั้น เพราะว่าได้ผลตกลงเลิกสัญญากันกันและกัน ปัจจุบันพอวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่พักผ่อนบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ข้อมูลเปลี่ยนเว็บไซต์ที่พักผ่อน ข่าวสารยกเลิกให้สัญญากับดัก “ไม่คลาด็ค” จะเฝือฤษ ลาภตระกูล อย่างเป็นทางการ ซึ่งทางสโมสรฯ ตาขอขอบพระคุณ จักรกฤษ กับขอให้ประสบความสำเร็จแห่งงานการขายแข้งถัดจาก