เว็บดังจัดอันดับมูลค่าทีมไทยลีก-อายุเฉลี่ยนักบอล

เว็โม่ังจัดอันดับมูลค่ากรุ๊ปประเทศไทยลีก-อายุหารนักลูกฟุตบอล เว็ป่นังแห่งชำนาญการคาดคะเนราคาที่สังสรรค์ด้วยกันนักฟุตบอลทั่วโลก พูด 16 ชั้นที่สังสรรค์แห่งการสู้รบประเทศไทยลีก 2020 แห่งหนมีมูลคุณค่านักฟุตบอลแพงมาก แชมป์เก่าสิงโต เชียงรายฯ ได้มาอันดับ 5 โดยแชมป์เอฟเอคัพ 2019 งานท่าเรือ เอฟภาษาซี ยื้อยุดที่ 3 ด้านผู้นำฝูงไทยลีก 2020 ทร่อง แผ่งค็ทรวงอกฯ อยู่วรรณะ 2 ซีกอันดับ 1 ครอบครองรองเรียวรัมย์ฯ ระหว่างที่เอสซีจี เมืองกาญจนา ยูไนเต็ด อยู่วรรณะแห่งหน 4 และเป็นพวกที่มีค่าแบ่งชนมพรรษานักเตะน้อยที่สุดขนมจากทั้งปวง 16 กรุ๊ปอยู่แห่งหน 24 ชันษา 6 จันทรา เพียงนั้น Transfermarkt.com เว็บไซต์แห่งหนคร่ำหวอดเรื่องการคาดการณ์มูลค่าสโมสรและนักฟุตบอลทั่วโลก ที่ถือสิทธิ์คุณค่าเชื่อถือแห่งวงกว้าง คว้าออกมาประเจิดประเจ้อวรรณะที่สังสรรค์บอลงานการแห่งการต่อสู้ลูกหนังแหลมทองลีก ฤดู 2020 ทั้ง 16 กรุ๊ป แห่งหนมีมูลคุณค่านักฟุตบอลอุดมเรียงลำดับจากยิ่งนักแวะเยี่ยมโหรง มีดังต่อไปนี้ วรรณะ 1. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6,850,000 ยูโร (เหมือนกับ 248 กล้อนบาทา), อันดับ 2. ทช่อง แผ่งค็ทรวงอก ยูไนเต็ด 6,830,000 ยูโร (เช่น 245 โล้นบาทา), ชั้น 3. การท่า เอฟซี 6,330,000 ยูโร (เหมือนกับ 227 โล้นตีน), ชั้น 4. เอสซีจี บุรีทอง ยูไนเต็ด 5,550,000 ยูโร (เหมือนกับ 197 โล้นบาท), อันดับ 5. สิงห์ จังหวัดเชียงราย ยูไนเต็ด 4,630,000 ยูโร (ราวกับ 166 ล้านตีน), ชั้น 6. บีจี บุษบง ยูไนเต็ด 4,480,000 ยูโร (เหมือนกับ 162 กล้อนบาทา), ชั้น 7. จังหวัดราชบุรี มิตรเอาท์พุต เอฟซี 4,330,000 ยูโร (ราวกับ 157 ล้านบาท), วรรณะ 8. ชลบุรี เอฟซี 4,000,000 ยูโร (เช่น 145 ล้านบาท) ชั้น 9. อ้วนพีครั้ง ประจวบ เอฟภาษาซี 3,630,000 ยูโร (เหมือนกับ 131 ล้านบาท), อันดับ 10. จังหวัดนครราชสีมา ลงมายังมีชีวิตอยู่้า เอฟซี 3,300,000 ยูโร (ราวกับ 119 ล้านบาท), วรรณะ 11. จังหวัดสมุทรปราการ ซิทุบเข้ายา 3,200,000 ยูโร (เช่น 116 ล้านบาทา), วรรณะ 12. จังหวัดสุโขทัย เอฟภาษาซี 3,130,000 ยูโร (ราวกับ 113 โล้นบาท), อันดับ 13. สุพรรณบุรี เอฟภาษาซี 3,050,000 ยูโร (เช่น 110 โล้นบาทา), วรรณะ 14. โปลิศ ตะแคงป่อง เอฟภาษาซี 2,900,000 ยูโร (เช่น 105 ล้านบาทา), อันดับ 15. ตราด เอฟภาษาซี 2,580,000 ยูโร (เช่น 93 โล้นบาท) และอันดับ 16. ระยอง เอฟภาษาซี 2,380,000 ยูโร (ราวกับ 86 โล้นบาท) นอกจากนี้อีกทั้งมีการประกาศค่ากลางชนมพรรษานักเตะของแต่ละกรุ๊ป โดยเอสซีจี บุรีกาญจนา ยูไนเต็ด มีอายุณกรุ๊ปเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 24 พรรษา 6 จันทรา รองลงมาครอบครองสมุทรปราการ สิกระแทก้ ชนมพรรษาแบ่งน 24 ปี 9 พระจันทร์ ระหว่างที่กรุ๊ปแห่งหนแก่เฉลี่ยสรรพสิ่งนักฟุตบอลเต็มแรงตกขอบครอบครองราชบุรี เพื่อนเอาท์พุต เอฟซี ที่มีอายุแบ่งสิงสู่แห่ง 28 ชันษา 6 พระจันทร์