ผอ.เมืองทองเสียคุณแม่ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม

ผู้อำนวยการนครกาญจนาชำรุดแม่ เล่าจำกัดเจริญตุ๊เจ้าอภิธรรม ครอบครัว ซื่อสัตย์คำ ขอเกี่ยวรุ่งอรุณตารางสาธยายพระอภิธรรมด้วยกันการเผาศพ คุณแม่ประยงค์ธนูี ซื่อสัตย์คำพูด อายุ 71 ปี ซึ่งเป็นมารดาสิ่งของ “บิ๊กเป้” นายเสียงพลัง ซื่อสัตย์ถ้อยคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระศอร์นูน แอนด์ แนช กำหนด กับผู้อำนวยการที่สังสรรค์ฟุตบอล เอสซีจี บุรีทอง ยูไนเต็ด เพราะว่าในที่เวลากลางวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ยกศพ เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ ยุค 18.00 น. ธรรมเนียมเจริญพระสงฆ์พระอภิธรรมปิฎก แห่ง ศาลาเกสนี ตรวจวัดพระสงฆ์ธนูีใหญ่แร่ธาตุฯ บางเขน เพราะหมายกำหนดการทำบุญทำกุศลซากศพ มีธรรมเนียมสาธยายพระพระอภิธรรมปิฎกซากศพจดวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 19.00 นาฬิกา ที่ ศาลาเกสนี วัดพระสงฆ์ธนูีมหาแร่ฯ โปร่งแสงเกราะกำบัง ต่อจากนั้นทิวากาลอังคาร ที่ 28 มกราคม จักมีระเบียบแบบแผนฌาปนกิจ แห่งยุคเวลา 17.00 นาฬิกา