คุณพ่อภรรยา “ซิโก้” สิ้นลมอย่างสงบ

บิดาเจ้าจอม “สิผึ่งผาย” สวรรคตอย่างสงบเงียบ ต่อเนื่องขนมจาก ผู้เป็นใหญ่เนื้อความภูมิรู้ วุฒิเวทย์ คุณพ่อสิ่งของ ที่นางอัสร้างไปภา เสวกบุรี เมียสิ่งของ “ซิผึ่งผาย”กิตติศัพท์ ข้าราชบริพารเมือง สมัยโบราณกุนซือกรุ๊ปชนชาติไทย กองใหญ่ และการท่าเรือ เอฟภาษาซี ได้มาดูแลตัวที่โรงหมอเลิกมาธิบดี จากอาการป่วยมาต่อจากนั้นเหลือแหล่พระจันทร์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พมันสมองยมันสมองที่ผ่านมา ผู้เป็นใหญ่เนื้อความภูมิรู้ ภูมิรู้เวทย์ ได้มาสวรรคตอย่างสงบหลังจากนั้นด้วยคราว 70 ปี ท่ามกลางความเศร้าโศกของครัวเรือนอย่างมากเชียว เพราะว่าที่จะประกอบด้วยการยกซากศพ อธิปอัตถ์วุฒิ วุฒิเวทย์ ไปสถานที่วัดเขมาภิรดวงตาราม จังหวัดนนทบุรี ก่อนจะมีอ้วนพีธีรดน้ำศพ ศาลา 3 วันที่ 4 พ.ยมันสมอง60 สมัย 16.00 นาฬิกา หลังจากนั้นจักมีระเบียบแบบแผนสาธยายตุ๊อภิธรรมศพ ที่ตรวจวัดเหล่ลงมาภิรดวงตาราม จ.จังหวัดนนทบุรี ศาลา 4 วันที่ 4 พ.ย.60 สมัย 18.00 นาฬิกา โยจะสาธยายทั้งสิ้น 7 ทิวาพร้อมกัน