“สุนัย ใจดี”…25 ปีที่รอคอยวันที่มีดาวบนบ่า

“สุความสำคัญ จิตใจงาม”.มันสมองมันสมอง25 ชันษาแห่งหนรอวันที่ประกอบด้วยนักษัตรบนบานบ่า เป็นอีกเอ็ดก้าวแห่งหนสมควรกับสำคัญก้าวเอ็ดสิ่งของชีวิต “สุความหมาย ใจดี” สถานที่้้แจ้นๆวันนี้สมัยโบราณทีมชาติประเทศไทยดีกรีแข้ง “กองทหารฟ้า” อากาศโยธิน จะได้การเกิดผลความสำเร็จอีกระดับแห่งชีพทำราชการมอบกองทัพอากาศลงมาอย่างกับ 20 ปีด้วยการจักได้ครอบครองนายทหารระดับสัญญาบัตรระดับร.อ.ต. ล่าสุดหน้าแข้งจากเมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี “สุความสำคัญ ใจดี” ได้ออกมาขอบคุณผู้ประกอบด้วยบุญคุณต่อตัวเขา อาทิ “โกต๋อ” พล.อ.อ.ทำให้สำเร็จ ยิ้มร่าเจริญ “พี่เผ่าแม้ว” น.อำเภอพระรัตนไตร เกียรติงามาภรที่์กับพี่ชายแสนงดงามพี่เบิ้มการบินประเทศไทย ปกป้อง กลัดจำปี ขอบพระคุณพี่เอ็มและประมุขทุกท่าน ขอบคุณทั้งหมดความรู้สึกดีงามขนมจากพี่เกลอด้วยกันขนิษฐาสถานที่เอาใจช่วยกับกัลยาคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างรอคอยผลักดัน ไม่มีเงินเป็นเหตุให้มีวันนี้วันที่ยุติการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรนักเรียนนายทหารชั้นผู้หักหาญหมวด เหตุด้วย สุนัย จิตใจงาม เริ่มรับราชการหลังจากเล่าเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ชันษาพ.ศ. 2538 เพราะประจำแห่งหนโรงเรียนนายดารณีลมฟ้าอากาศมาตลอดด้วยกันแห่งจันทร์ ต.ค. 2563 นี้เขาจักได้มาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสถานะร.อ.ต. แห่งวรรณะ นายทหารธุรการ สุมกำลังกายโรงเรียนนายดารณีอากาศ ถือเป็นชื่อเสียงทาบตระกูลแห่งคว้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร